Rafał Szczepański Architekt Projekty Publikacje Idee Kontakt

WSPÓLNA

PROJEKT ROZWOJU DAWNEGO BUDYNKU PREZYDIUM RZĄDU Z ROKU 1952 AUTORSTWA ARCH. MARKA LEYKAMA

Projekt rozwoju dawnego budynku Prezydium Rządu z roku 1952 autorstwa arch. Marka Leykama przy ul. Wspólnej w Warszawie

 

Budynek biurowy Prezydium Rządu wzniesiony został w roku 1952 wg projektu arch. Marka Leykama. Ten wybitny architekt projektujący nieliczne, lecz bardzo oryginalne budowle próbował w latach dominacji socrealizmu tworzyć architekturę charakteryzującą się niezwykłą, kreatywną przestrzenią - jakby buntem wyobraźni. Podobnym przestrzennie rozwiązaniem o układzie okrężnym jest dom towarowy tzw.okrąglak w Poznaniu, wyprzedzający ideę komunikacyjną zastosowaną później w muzeum Guggenheima w Nowym Jorku. Dawny budynek Prezydium Rządu z monumentalnym holem jest bardziej kaprysem architektonicznym wypływającym z potrzeby kreacji niż sprawnym obiektem biurowym. Jego niezwykłość i wartość jako dzieła sztuki aby przetrwać musi być uzupełniona współczesnymi elementami techniki i funkcji. Skomponowanymi jednak w taki sposób aby nie deprecjonować oryginalnego układu przestrzennego dodając nowe wartości. Przedstawiony projekt ewolucji jest wynikiem fascynacji architekturą Marka Leykama i świadomości konieczności jej uzupełnienia.

 

Projekt obiektu biurowego zrealizowany w roku 1952, o pierwotnej funkcji administracji państwowej wyższego szczebla, charakteryzował się komunikacją rozwiązaną w trzech klatkach owalnych schodowych, trzonu windowego i znacznych rozmiarów sali konferencyjnej znajdującej się w podziemiu, pełniącej również funkcję schronu. Monumentalny hol nadawał budynkowi charakterystyczny klimat, jednak rozrząd funkcji i komunikacja pozostawiały wiele do życzenia. W

kolejnych odsłonach budynek pełnił funkcję biurowe firmy Motoprojekt, a schron przeciwatomowy używany był jako Kino Pod Kopuła. Na przełomie wieków stan techniczny budynku i sposób jego użytkowania prowadziły do degradacji substancji. W kryteriach gospodarki rynkowej, obiekt o tak niezwykle skomponowanej funkcji i trudnych do przyjęcia proporcjach wskaźników ekonomicznych nie stał się ofiarą gorączkowej przebudowy, stanowiąc w dalszym ciągu niezwykłe dzieło sztuki architektonicznej warte przetrwania.

 

Idea

Mając świadomość, że istnienie obiektu o trudnych do przyjęcia wskaźnikach ekonomicznych może być w bliższej lub dalszej przyszłości niezwykle problematyczne przedstawiamy projekt stanowiący próbę ratowania obiektu poprzez poprawę jego wskaźników. Komunikacja diagonalna, powierzchnie użytkowe o charakterze konferencyjnym i uzupełniającym wobec istniejących pomieszczeń biurowych oraz nadanie dynamicznego charakteru wnętrzu bez zacierania cech pierwotnej kompozycji stoi u podstaw prezentowanego projektu, dzięki temu rozwiązaniu uzyskujemy dodatkową powierzchnię. Lekka konstrukcja stalowa oparta o kratownice przestrzenne

wsparta jest na ścianach fundamentowych wewnętrznego pierścienia.

 

 

Rafał Szczepański Copyright Warszawa 2021 nonkanon@nonkanon.pl