Rafał Szczepański Architekt Projekty Publikacje Idee Kontakt

WARSZAWA 4D

IDEA STWORZENIA MODELU WARSZAWY 4D PRZYGOTOWANA NA WARSZAWSKI FESTIWAL NAUKI

OBRAZ DYNAMIKI MIASTA

  Obrazowa Baza Danych umożliwi w przyszłości samodzielne budowanie wirtualnych, dynamicznych prezentacji, ukazujących zmienność zarówno w przestrzeni, jak i w czasie. Prezentacji wyrażanych nie tylko prostymi animacjami, ale opartych na dynamicznym dostępie do informacji przechowywanych w katalogach archiwum bazy danych.  Animacje mogą być oparte na wartościach wpisanych na stałe w model przestrzenny tak powstały model i jego projekcja statyczne pod względem merytorycznym. Operowanie w przestrzeni bazy danych pozwala natomiast dynamicznie generować różne modele, według różnych założeń i algorytmów. Oba podejścia łączy końcowa postać wizualna - animacja

zmian, obserwowana płynnie na ekranie monitora. Choć oba podejścia różnią się możliwościami merytorycznymi, budowanie animacji nawet

w podstawowej formie wydaje sie sprawą oczywistą na którą powinno być nieograniczone zapotrzebowanie.

  To, co jest tak oczywiste dla mieszkańców, nie zawsze bywa takie dla decydentów. Ale, co jest jeszcze boleśniejsze, również dla wielu urbanistów i projektantów. Pokazuje to wieloletnie starania Rafała Szczepańskiego - architekta, jeszcze niedawno prezesa Oddziału Warszawskiego

Stowarzyszenia Architektów Polskich SARP.  Jego dewiza „Miasto nie jest stanem, ale procesem" przekłada sie na metody czterowymiarowej (trzy wymiary przestrzeni wzbogacone o parametr czasu) prezentacji przekształceń urbanistycznych. Wieloletnie bezskuteczne zabiegi o przestrzenną makietę Warszawy, nie tylko współczesnej, ale również w ujęciu historycznym: zrazu fizyczna, jak to wykonano już dla wielu miast, a potem zabiegi o makietę cyfrową spełzły na niczym. By zaprezentować dynamiczne metody analizy i projekcji 4D na potrzeby prezentacji w ramach debaty „Jaka Warszawa?" XI Festiwalu Nauki zbudowany został uproszczony model Warszawy, począwszy od potowy XIX wieku.

  Jest to autorskie opracowanie metody dynamicznej analizy i projekcji 4D, która nie tylko winna znaleźć swoje miejsce w warsztacie badawczym

i projektowym specjalistów, ale takie stać się środkiem, narzędziem i forum publicznej debaty nad miastem. Pozwala bowiem śledzić w czasie

i przestrzeni kolejne etapy przekształceń miasta, identyfikować bariery I specyfikować tendencje jego rozwoju.

  Na początku lat dziewig6dziesiatych, w buncie przeciw sztywności i ograniczeniom oprogramowania CAD, Rafał Szczepański wraz z dwoma

informatykami stworzył własny program architektoniczny ArchiDraw,  o nowatorskiej podówczas strukturze przestrzennej i parametryzacji obiektowej. Nie podołał jednak światowej konkurencji i - mimo sukcesów w setkach aplikacji - musiał zaniechać dalszych prac.

  Czy to nie dziwne, że znany architekt musi przebijać się w środowisku ze swoją koncepcją dynamicznej definicji rozwoju miasta, która dla osób

spoza branży, dla przeciętnego warszawiaka na poziomie szkoły średniej, wydaje sie tak naturalna?...  Prezentacja dynamicznej makiety miasta, niosącej już w podstawowej formie tak wiele użytecznych informacji, niezamierzenie jeszcze dobitniej uwypukliła anachroniczność stosowanych powszechnie w Warszawie metod planowania przestrzennego i projektowania urbanistycznego.

 

Rafał Szczepański Copyright Warszawa 2021 nonkanon@nonkanon.pl