Rafał Szczepański Architekt Projekty Publikacje Idee Kontakt

KONKURS NA KONCEPCJĘ UPAMIĘTNIENIA POLAKÓW RATUJĄCYCH ŻYDÓW W CZASIE OKUPACJI NIEMIECKIEJ

POMNIK "RATUJĄCYM-OCALENI"

 

PRZENIEŚ ŚWIATEŁKO

 

Projekt konkursowy na upamiętnienie Polaków ratujących Żydów w czasie okupacji niemieckiej, na terenach wokół Muzeum Historii Żydów Polskich

 

Ten projekt zasadza się na połączeniu dwóch symbolicznych przestrzeni; symboliki płomyka i symboliki gestu, składających się na misterium ochrony i przenoszenia światełka.

Czyż trzeba wyjaśniać istotę symboliki światełka, istotę kruchego symbolu życia, wymagającego opieki i ochrony, światełka które rozświetla mrok, które czyni jasność otwierając inne przestrzenie?

Czyż trzeba wyjaśniać symbolikę gestu, uczynienia ruchu, wysiłku w celu, po to by tym samym samym dać wyraz zrozumieniu, szacunkowi i podziękowaniu za tamten wysiłek

i odwagę?

Te dwa symbole, te dwie przestrzenie, przestrzeń światła i przestrzeń aktywnej wrażliwości łącza się w idei upamiętnienia tych, którzy to światełko osłaniali, tych którzy w tym dziele trwali niezłomni, którym udało się je przenieść.

W tak rozumianej idei upamiętnienia świadomy gest, celowy ruch i ten drobny wysiłek są tworzywem, a światełko/płomyk znakiem.

Światełko – wyobrażenie światła zamkniętego w formie szklanego stożka, z elektronicznym źródłem światła led, zatopionym w środku, ładowanym indukcyjne na płytach/stołach spoczynkowych.

Działanie - podjęcie światełka z płyty/stołu powoduje jego rozświetlenie aż do postawienia  na kolejnej płycie/ stole spoczynkowym kiedy to powoli przygasa przechodząc w stan ładowania . Formalnie światełko jest daleką, przetworzoną pochodną znicza, kaganka – atawistycznej formy utrzymania i przenoszenia płomyka.  Światełko wyposażone jest w pręcik pozwalający na podjęcie jedna ręką, przy preferencji przenoszenia w obu rekach.

Przedmiot, poza swoją funkcją w przekazie upamiętniania  jest całkowicie bezużyteczny dla postronnych.

Płyty /stoły spoczynkowe ustawione w różnych miejscach terenu opracowania, a w szerszym zamyśle także dalej, pokazane są na planie.  Wykonane są jako kamienne blaty

z wtopionymi w górną powierzchnię płytami indukcyjnymi pozwalającymi na stykowe doładowanie.

Rafał Szczepański Copyright Warszawa 2021 nonkanon@nonkanon.pl