Rafał Szczepański Architekt Projekty Publikacje Idee Kontakt

Wystawa „do Belgradu”

Wystawa stworzona w 2004 roku, do zaprezentowania w Belgradzie na zaproszenie prezesa Stowarzyszenia Architektów Belgradu, profesora Petara Arsica, w zamyśle miała przedstawiać idee oddalania się od modernistycznej monokultury architektonicznej na przykładzie kilkunastu moich, architekta Rafał Szczepańskiego, projektów. Termin przesłania przyświecajacego wystawie: Nonmodernizm miał oddawać ducha dyskusji z archetypem modernizmu i jego permanentną dominacją.

Pomimo wielokrotnych zapowiedzi i uzgodnień Wystawa nigdy do Belgradu nie dojechała. Autorem grafiki podania jest Maciek Stefański, wtedy student, dziś asystent na Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, kilka plansz uzupełniono później.

 

 

Rafał Szczepański Copyright Warszawa 2021 nonkanon@nonkanon.pl