Rafał Szczepański Architekt Projekty Publikacje Idee Kontakt

HUMAŃSKA - DEFRAGMENTACJA

 

Projekt rewaloryzacji i przekształcenia budynku przy ul. Humańskiej 13 wybudowanego w latach 30-tych na dużej działce narożnej z ulicą Chocimską.

Kompozycja elewacji od ulicy Humańskiej z detalami wejścia, krojem okien zachowana, poddana jednak defragmentacji z cytatem o szerokości 8,0 m. Od ulicy Chocimskiej elewacja bez zmian, natomiast południowa elewacja ogrodowa całkowicie otwarta z tarasami ażurowymi.

Powierzchnia działki: ok. 1200 m2

Powierzchnia użytkowa przed konwersją: ok. 920 m2

Powierzchnia użytkowa po konwersji: ok. 1400 m2

Ilość mieszkań: 16

Ilość miejsc parkingowych: 24

Rafał Szczepański Copyright Warszawa 2021 nonkanon@nonkanon.pl