Rafał Szczepański Architekt Projekty Publikacje Idee Kontakt

TARNOWIECKA / GROCHOWSKA

PROJEKT BUDYNKU WIELORODZINNEGO PRZY ul. TARNOWIECKIEJ W WARSZAWIE

 

Studium bryły budynku zgodnie z wymogami zawartymi w m.p.z.p.

wskaźniki i wytyczne wynikające z m.p.z.p.:

a) maksymalna intensywność zabudowy dla działki budowlanej – 3,0,

b) maksymalna powierzchnia zabudowy dla działki budowlanej – 60%,

c) maksymalna wysokość budynków – 26 m nie więcej niż 6 kondygnacji,

d) wysokość elewacji frontowej od strony ulicy Grochowskiej od 17 do 26 m,

e) minimalna wysokość budynków od strony ul. Grochowskiej i ul. Tarnowieckiej - 10 m,

f) minimalna powierzchnia biologicznie czynna dla działki budowlanej – 0%,

g) maksymalna długość elewacji poszczególnych budynków – nie określa się,

h) linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu oraz wg § 5 ust. 4,

i) pierzeje usługowe i eksponowane zgodnie z rysunkiem planu,

j) ilość miejsc postojowych: 1 m.p./1 j.m. nie mniej niż 1 m.p./60m2, nie mniej niż 25 i nie więcej niż 38 miejsc parkingowych na 1000 m2

powierzchni użytkowej podstawowej.

wskaźniki dla terenu działek 31, 32, 33/1, 33/4, 33/5, 34/1:

a) powierzchnia działki: ~3 500 m2

b) maks. powierzchnia zabudowy (60%): ~2 100 m2 zgodnie z § 18. 54.b)

c) maks. powierzchnia całkowita (x3): ~10 500 m2 zgodnie z § 18. 54.a)

d) założenie maksymalnej powierzchni garażu: 5 000 m2

e) długość elewacji od strony ul. Grochowskiej: 40,58 m zgodnie z § 18. 54.g)

f) długość elewacji od strony ul. Witolińskiej: 50,33 m zgodnie z § 18. 54.g)

g) długość elewacji od strony ul. Tarnowieckiej: 72,77m zgodnie z § 18. 54.g)

 

Rafał Szczepański Copyright Warszawa 2021 nonkanon@nonkanon.pl