Rafał Szczepański Architekt Projekty Publikacje Idee Kontakt

MUZEUM ZIEMI GARWOLIŃSKIEJ

PROJEKT BUDYNKU GARWOLIŃSKIEGO CENTRUM TRADYCJI KULTUROWYCH, OBYWATELSKICH I WOJSKOWYCH W GARWOLINIE PRZY UL. KOSZAROWEJ

 

WARSZAWA, LIPIEC 2021

 

Fundacja Koszary Zarząd

na ręce Pani dr Anny Ogonowskiej, Prezes Zarządu

 

Szanowni Państwo

Dziękuję za miły list i prezent jaki otrzymałem, zbiór archiwalnych zdjęć z Garwolina, dowód poszanowania historii i tożsamości lokalnej.

Z cała przyjemnością zaangażowałem się w przedsięwzięcie jakie Państwo kreujecie, pełne autentyzmu i entuzjazmu, który się udziela.

W świecie zniewalającej globalizacji ostoją wolności jest tożsamość rozumiana jako zdolność do odwołania się do lokalności i jej wartości.

Ważne jest to co widzę i czuję, co dotykam i co ubogacam. To jest obrona przed bezpostaciową unifikacją ras, narodów i bytów przez stopniowe pozbawianie ich prawa do przeszłości.

Napisałem kiedyś przy podobnej okazji; Przyszłość wprost wyrasta z przeszłości. Ale też przeszłość nie może przesłaniać przyszłości, dlatego też to co Wam zaprojektowałem jest z jednej strony ukłonem wobec historycznego sacrum, lokalnego genius loci, a z drugiej nowoczesną w formie i w technologii budowlą, profanum, dosłownie wyrastającą z pomnika przeszłości.

Trzeba mieć dużo siły by nie poddać się ułudzie wielkomiejskości i światowości miraży roztaczanych przez media i pochylić się nad fragmentem lokalnej historii, Bo co ważne historii własnej, może nie monumentalnej ale prawdziwej. Gratuluję Wam tej siły i odwagi

Wzrastałem poniekąd pośród zdjęć ludzi w mundurach, okolicznościowych fotografii straży pożarnych, zdjęć z otwarcia wodociągu i innych podobnych do tych, które gromadzicie. Mój dziadek był przed wojną burmistrzem miasta Kutna. Znam smak lokalności, starych map, poszukiwań nazwisk ludzi z pożółkłych fotografii, choć z racji odległości do Kutna brakuje mi w tym autentyzmu, którym Wy promieniujecie.

Nie jest ważne czy wygracie to Referendum, nie jest też ważne kto i kiedy da pieniądze na Muzeum, ono już jest bo żyje w Waszych sercach i głowach.

 

ARCH. RAFAŁ SZCZEPAŃSKI

 

Rafał Szczepański Copyright Warszawa 2021 nonkanon@nonkanon.pl