Rafał Szczepański Architekt Projekty Publikacje Idee Kontakt

FORT SZCZĘŚLIWICE

PROJEKT ZABUDOWY FORTU TSCHA - REHABILITACJA TERENU

Fort Szczęśliwice wzniesiony w latach osiemdziesiątych XIX wieku jako element wewnętrznego pierścienia twierdzy Warszawa już w latach dziewięćdziesiątych przestał pełnić funkcje obronne i stał się obiektem pomocniczym. Składał się z kaponiery czołowej, szyjowej oraz kaponier bocznych. Wał czołowy przykrywał dwa fragmenty kazamat koszarowych, po obu stronach osi szyjowej, zachowanych do tej pory.  Teren fortu, z fosą obejmujący ponad 10 ha zatopiony jest w zieleni ogródków działkowych i sąsiaduje z dużym kompleksem przyrodniczym  Parku  Szczęśliwickiego.

Dlatego też przy projektowaniu zabudowy podstawową przesłanką stały się, co oczywiste, tak względy historyczne,  jak  i przyrodnicze.

Zaprojektowano zabudowę ekstensywną o gabarytach i wskaźnikach zgodnych z planem miejscowym, pozwalającą na ekspozycję ukształtowania wałów porośniętych zielenią oraz zachowanych fragmentów kazamat koszarowych. W biegnącym dookoła fortu wale skryto miejsca parkingowe, a budynki o zróżnicowanej formie wpisano w tektonikę wałów, dla jej wydobycia i podkreślenia. W centralnej części fortu zdecydowano pozostawić dużo przestrzennej swobody nawiązując do sposobu użytkowania fortu przez co plac musztry wypełnić kilkoma tylko, rozrzuconymi budowlami o przeznaczeniu ogólnodostępnym. Gastronomia, biura, sklepy i małe domy mają wypełnić tą przestrzeń.

Zabudowa budynkami mieszkalnymi, w tym pensjonatowo hotelowymi wyrasta z placu musztry by przeciąć wały i nadwieszać się nad fosą. Proste w formie budynki pokryte lekko falującymi dachami zielonymi są w swym układzie prostokreślne, jakby po wojskowemu zdyscyplinowane, jak cardo i decumana.  Układ budynków, ich forma prowadzą do zachowania budowli kazamatów koszarowych w wałach czołowych, w projekcie przeznaczonych na cele ekspozycyjne utrwalające swoiste militarne genius loci.

Ważne jest by fort ożywić lecz nie zatrzeć wrażenia jakie tworzy zaklęty na wyspie  krajobraz wałów,  reliktów zabudowy i fosy.

Dlatego też na 10 hektarach zaprojektowano tylko 38 tysięcy m2 powierzchni użytkowej mieszkań i usług i 600 miejsc parkingowych w podwalni.

Tak rozumiany projekt rehabilitacji i otwarcia terenu fortu Szczęśliwice wpisuje się w wielkie założenie parkowe Parku Szczęśliwickiego.

 

 

 

Rafał Szczepański Copyright Warszawa 2021 nonkanon@nonkanon.pl